Pati�nten Professionals Medewerkers

 

 

Het TREND onderzoek (een afkorting voor Trauma RElated Neuronal Dysfunction) is vooral gericht op onderzoek naar het complex regionaal pijn syndroom (CRPS), ook wel bekend als posttraumatische dystrofie of reflex sympatische dystrofie. TREND is een samenwerkingsverband van diverse Nederlandse universiteiten en bedrijven. Het TREND onderzoek wordt uitgevoerd met financi�le steun van de overheid.

The TREND project (short for Trauma RElated Neuronal Dysfunction) is engaged in the research on Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), also known as posttraumatic dystrophy or reflex sympathetic dystrophy. TREND is a consortium of several Dutch universities and private companies. TREND is supported by a government grant.


bullet LINKS

-         Nederlandse Vereniging van Post-traumatische Dystrofie pati�nten

-         Amerikaanse Pati�ntenvereniging voor CRPS

-         Informatie over deelname aan onderzoek naar CRPS  

-    www.pijn.com

-    Conceptrichtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO)


bullet contactgegevens

The Dutch Consortium for research on Trauma Related Neuronal Dysfunction

Het Nederlands consortium voor onderzoek naar traumagerelateerde zenuwfunctiestoornissen

Telefoon         +31 (0)71 526 4640
Fax                 +31 (0)71 526 8253

E-mail Algemene informatie: info@crps.nl
Webbeheer: R. Vanderbroeck: webbeheer@crps.nl

Dagelijks bestuur van TREND:

Zakelijk directeur:     Prof.dr. F.C.T. van der Helm 

                                    Technische Universiteit Delft 

                                    email: f.c.t.vanderhelm@wbmt.tudelft.nl

Wetenschappelijk directeur: 

                                    dr. J.J. van Hilten

                                    Leids Universitair Medisch Centrum

 

Aantal bezoekers tot dit moment Hit Counter